Цени

Правни услуги по регистриране и пререгистриране на фирма

ЦЕНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Тук ще видите колко струва създаванто на една фирма.

Дружество


Цена Регистрация на ООД 
100 лв.Регистрация на ЕООД  
100 лв. Регистрация на място в нашия офис150 лв. Регистрация по ЗДДС120 лв.


ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ

Тук ще видите колко струват промените които искате да направите на фирмата.

Промени


Цена


Прехвърляне на дружествени дялове
230 лв.


Приемане на съдружник, без прехвърляне
200 лв.


Смяна на управител. Назначаване на нов
180 лв.


Промяна на адрес на управление
150 лв.


Промяна на име на фирма на ЕООД , ООД
150 лв.


Увеличаване на капитала на ЕООД, ООД
200 лв.


Промяна на предмета на дейност
150 лв.


Назначаване на прокурист на ЕТ, ЕООД, ООД
200 лв.


Удостоверение за вписани обстоятелства от
Агенцията по вписвания
50 лв.


Фирмен печат
40лв.