Регистрация на фирма

Правни услуги по регистриране и пререгистриране на фирма

Без значение какви за мотивите зад това решение, ако искате  да имате фирма на свое име, този въпрос има бюрократични измерения и това поражда у мнозина известни притеснения. Логично, на който не му се е налагало да регистрира фирма, няма как да познава нормативната уредба и изискуемите от нея процедури и задължения. Какво е по-изгодно – регистрация на ЕТ или регистрация на ЕООД/ООД? В случай че сте с ограничено свободно време и имате оскъдни познания за българското законодателство, най-удачното  решение в случая би било да потърсите услугите на специализирана фирма. В началото фирмата е свързана с разходи и неясни приходи, но ако погледнете нещата в перспектива, ще видите, че съществуват много начини за минимизиране на разходите и натрупване на реални приходи още в началото и всичко това е възможно без да се излиза извън общоутвърдената законова рамка. За да премахнете всякакви притеснения, свързани с крайния резултат, желателно е да възложите регистрацията на фирма на адвокат с опит и познания в направление Търговско право.

Другата възможност е да се доверите на специализирана агенция. Много е важно документите за регистрация на фирма да бъдат в пълна изправност и съобразен със законовите разпоредби. Ако има грешки или липсваща информация, може да получите отказ за вписване на фирмата в Търговския регистър без опция за възстановяване на платената вече такса. Още по-лошото е, че в този случай процесът по регистрация на фирма трябва да започне на ново. Това включва подаване на документите и заплащане на държавна такса, която не е малка. Препоръката ни е да обмислите всичко внимателно и да се консултирате със специалисти или фирма, с който да изготвите стратегия и план за действие.  Преценете сами кое ще ви бъде от полза. Това ще ви спести както пари, така и време и излишни главоболия. При ползване на пакет от услуги винаги има отстъпка в полза на клиента. Имайте в предвид, че в началните етапи от стартиране на нов бизнес, всеки спестен лев е от изключително значение.